pondělí 14. března 2011

Metodologie vědy: případové studie

V letním semestru mám na České zemědělské univerzitě již třetí běh přednášek a seminářů k tematice kvalitativních metod ve vědě a metodologii vědy (LS 2008-09, LS 2009-10, LS 2010-11, viz wiki). Naštěstí z velké části po mně převzal výuku kamarád a kolega Mgr. Ondřej Kočnar. Navíc je v nové akreditaci název kurzu pozměněn z "Kvalitativní metody ve vědě" na "Metodologii vědy", což otevírá větší prostor pro fundamentální filosofickou práci. Strukturu kurzu jsme nicméně s kolegou zatím ponechali (viz popis s loňska, 3.3.2010).

Zítra budu mluvit o případové studii. Je zajímavé, že v současnosti existuje přinejmenší dvojí dost odlišné pojetí toho, jak postupovat v případových studiích (čím to je? filosofickým podhoubím, které lze z "měkkých věd" eliminovat méně snadno než z "tvrdých věd"?):

(1) Robert E. Stake, The Art of Case Study Research, Thousand Oaks, CA: Sage Publications, 1995.
(2) Robert K. Yin, Case Study Research: Design and Methods. Fourth Edition. Thousand Oaks, CA: Sage Publications, 2009 [první edice 1994]

Odlišnosti lze schematicky shrnout takto:

neděle 6. března 2011

Laozi kapitola 16

V sobotu a neděli (5.-6. března 2011) proběhlo devatenácté (či dvacáté setkání) interpretačního semináře k textu Laozi ve Sv. Jan p. Skalou. Zabývali jsme se kapitolou 15 (dokončení) a 16 (načnutí). Hostující přednášku měla Mgr. Michaela Pejčochová o kaligrafii, jedné z tří čínských ušlechtilých disciplín (spolu s poezií a malbou). (Pejčochová je spoluautorka zajímavé knihy Čínské písmo, Academia 2009).
致虛極 - 守靜篤
zhì xū jí - shǒu jìng dǔ
萬物並作 - 吾以觀復
wàn wù  bìng zuò - wú yǐ guān fù
夫物芸芸 - 各復歸其根
fū wù yún yún - gè fù guī qí gēn

歸根曰靜
guī gēn yuē jìng
是謂復命
shì wèi fù mìng
復命曰常
fù mìng yuē cháng
知常曰明
zhī cháng yuē míng
不知常,妄作凶
bù zhī cháng wàng zuò xiōng

知常容
zhī cháng róng   
容乃公
róng nǎi gōng
公乃王
gōng nǎi wáng
王乃天
wáng nǎi tiān
天乃道
tiān nǎi dào
道乃久
dào nǎi jiǔ
沒身不殆
méi-mò shēn bù dài


překlad Berty Krebsové (1971):

Dosáhnout vrcholu prázdna! Požívat plnost klidu!
V společném procesu rodí se všechno tvorstvo,
a vše, jak pozoruji, se znovu vrací zpět.

Každý tvor rozkvétá a roste do plnosti
a každý se znovu vrací k svému prazákladu.
Návrat k prazákladu znamená plnost klidu.
To je, čemu se říká naplnit své určení.

Naplnit své určení - znamená věčnost.
Znát věčnost - znamená osvícenost.
Neznat věčnost - znamená zaslepenost a zkázu.

Kdo zná věčnost, obsahuje všeobsáhlost,
kdo má všeobsáhlost, obsahuje nestrannost,
kdo má nestrannost, obsahuje důstojenství královské.

Královské důstojenství vede k nebesům,
nebesa vedou k tao,
tao vede k stálému trvání.

Pak zánik těla není hrozbou.

-----------
Filosoficky významný je v čínské filosofii mj. 極 (ji2) - viz etymologie;
 
Licence Creative Commons
Poznámky pod čarou, jejímž autorem je Daniel D. Novotný, podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora-Nevyužívejte dílo komerčně-Zachovejte licenci 3.0 Česko .
Vytvořeno na základě tohoto díla: poznamkypodcarou2011.blogspot.com