pondělí 14. března 2011

Metodologie vědy: případové studie

V letním semestru mám na České zemědělské univerzitě již třetí běh přednášek a seminářů k tematice kvalitativních metod ve vědě a metodologii vědy (LS 2008-09, LS 2009-10, LS 2010-11, viz wiki). Naštěstí z velké části po mně převzal výuku kamarád a kolega Mgr. Ondřej Kočnar. Navíc je v nové akreditaci název kurzu pozměněn z "Kvalitativní metody ve vědě" na "Metodologii vědy", což otevírá větší prostor pro fundamentální filosofickou práci. Strukturu kurzu jsme nicméně s kolegou zatím ponechali (viz popis s loňska, 3.3.2010).

Zítra budu mluvit o případové studii. Je zajímavé, že v současnosti existuje přinejmenší dvojí dost odlišné pojetí toho, jak postupovat v případových studiích (čím to je? filosofickým podhoubím, které lze z "měkkých věd" eliminovat méně snadno než z "tvrdých věd"?):

(1) Robert E. Stake, The Art of Case Study Research, Thousand Oaks, CA: Sage Publications, 1995.
(2) Robert K. Yin, Case Study Research: Design and Methods. Fourth Edition. Thousand Oaks, CA: Sage Publications, 2009 [první edice 1994]

Odlišnosti lze schematicky shrnout takto:

Žádné komentáře:

Okomentovat

 
Licence Creative Commons
Poznámky pod čarou, jejímž autorem je Daniel D. Novotný, podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora-Nevyužívejte dílo komerčně-Zachovejte licenci 3.0 Česko .
Vytvořeno na základě tohoto díla: poznamkypodcarou2011.blogspot.com