pátek 31. července 2009

Věra Klásková - Irské balady - filozofie hudby


Rok se sešel s rokem a máme zde opět kytarový koncert irských balad "Písně ze Smaragdového ostrova" Věry Kláskové.

Hudba je filozoficky zajímavý fenomén (ostatně, co není?). Tradiční filozofové, jako např. Tomáš Akvinský, o hudbě ani o estetice příliš neuvažovali (ovšem viz studie U. Eca). Slavná je krátká zmínka o kráse v kontextu Tomášových úvah o Nejsvětější Trojici z Teologické summy:

... k tomu, aby něco bylo krásné, je třeba trojí. Za prvé, celistvost neboli dokonalost (integritas sive perfectio). Pokud je toto umenšeno, věc se tím stává ošklivá. Dále, náležitá úměrnost neboli soulad (proportio sive consonantia). A nakonec jasnost: proto se krásnými nazývají ty věci, které mají zářivou barvu (habent colorem nitidum). ST Iq39a8.

Hudba hrála a hraje poměrně velkou roli v myšlení kontinentálním (viz např. Friedrich Nietzsche) a téma hudby je populární i v současné analytické filozofii.

Žádné komentáře:

Okomentovat

 
Licence Creative Commons
Poznámky pod čarou, jejímž autorem je Daniel D. Novotný, podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora-Nevyužívejte dílo komerčně-Zachovejte licenci 3.0 Česko .
Vytvořeno na základě tohoto díla: poznamkypodcarou2011.blogspot.com