čtvrtek 22. dubna 2010

Co je to kultura?

Co je to kultura? Američtí antropologové Alfred Kroeber (1876–1960) a Clyde Kluckhohn (1905–1960) ve své knize Culture: A Critical Review of Concepts and Definitions (Questia) z r. 1952 rozlišili 164 různých definic tohoto slova. Z nich považují za základní následující tři:
  1. vybraný vkus v umění („vysoká kultura“);
  2. integrovaný systém lidského vědění, názorů a jednání, které je závislé na schopnosti myslet pomocí symbolů;
  3. sdílené postoje, hodnoty a praktiky, které charakterizují nějakou skupinu lidí či nějakou instituci.
Podle Jana Sokola (Malá filosofie člověka, Praha: Karolinum, 1994, s. 64) má toto slovo také tři základní významy - ovšem poněkud jiné:
  1. to, co je třeba pěstovat (odtud např. kultura vína nebo určité bakterie);
  2. souhrn dovedností, zvyků, životních norem, myšlenek a děl, který se v rámci určité společnosti pěstuje a předává učením (hmotná a nehmotná kultura);
  3. lidská skupina, charakterizovaná společnou kulturou (např. únětická kultura)"
Sokolův druhý význam odpovídá Kroeberově a Kluckhohnově definici. V tomto smyslu je kultura vše, co je vytvořené pomocí lidské představivosti, rozumu, a vůle. Takto definovanou kulturu lze klást do protikladu k přírodě, která zahrnuje vše, co „se samo rodí“.

Žádné komentáře:

Okomentovat

 
Licence Creative Commons
Poznámky pod čarou, jejímž autorem je Daniel D. Novotný, podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora-Nevyužívejte dílo komerčně-Zachovejte licenci 3.0 Česko .
Vytvořeno na základě tohoto díla: poznamkypodcarou2011.blogspot.com