středa 17. listopadu 2010

Filosofie pro děti - Hlincová hora (Mrhal) 3

Dnešní program:

1. Nástroje P4C: minipřednáška Petra Baumana
  • Lipmanova metoda: společné úvodní čtení z románu, práce s otázkami, zkoumající společenství, atd.),
  • Vygotskij vs. Piaget o roli řeči v rozvoji myšlení; Lipman původně respektoval Piageta, že filosofovat lze až s dětmi kolem 12 let, proto začal s Harry Stottlemeierem (logika) pro tuto věkovou skupinu, až pak šel k mladším dětem
  • Lipman zdůrazňuje společné hledání celé skupiny (ne jen "duely", jak je to obvyklé v tradiční filosofii).
  • metodické příručky (MP): Lipman napsal román a zkoušel diskuse nad příběhem ve školách, výsledky byly skvělé; když podobně postupovali pedagogové, výsledky byly nevalné, proto začal Lipman psát MP a pořádat kursy pro pedagogy.
2. Lisa 14 (situace, kdy byla Lisa ve hře znevýhodněna): skupina si vybrala otázku "Co je podstata autority?" (nejprve došlo k rozdělení na přirozenou/formální a pak vše směřovalo k "fenomenologickému" popisu přirozené autority)

3. Lisa 20 (ve škole se koná soutěž krásy): vybrána byla otázka "Je soutěž krásy proti lidské důstojnosti?", facilitátor Rudi Kotnik (Slovinsko)

4. Blanka a Jirka (série románové řady kanadského programu filosofie  a prevence násilí) "Vzniká zodpovědnost tím, že ji přijmu anebo tím, že mi ji někdo svěří?" Zodpovědnost jsme pracovně definovali jako "schopnost přijmout nároky role" a málem jsme se dostali k jejímu rozřešení (že svěřit odpovědnost a přijmout odpovědnost mluví o odpovědnosti v různém smyslu slova a tudíž ... )

Žádné komentáře:

Okomentovat

 
Licence Creative Commons
Poznámky pod čarou, jejímž autorem je Daniel D. Novotný, podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora-Nevyužívejte dílo komerčně-Zachovejte licenci 3.0 Česko .
Vytvořeno na základě tohoto díla: poznamkypodcarou2011.blogspot.com