sobota 6. listopadu 2010

32. neděle v mezidobí (C)

2 Mak 7,1-2.9-14: ... Druhý pak v poslední chvíli řekl: „Ničemo, bereš nám přítomný život, ale král všehomíra vzkřísí nás k věčnému životu, protože umíráme za jeho zákony.“ ...

ŽALM 17: Až procitnu, Hospodine, nasytím se pohledem na tebe. (Ekum: však ve spravedlnosti uzřím tvoji tvář, až procitnu, budu se sytit tvým zjevem).


2 Sol 2,16 – 3,5: ... A Pán ať řídí vaše srdce k Boží lásce a k tomu, abyste byli trpěliví tak, jako byl Kristus.

Lk 20,27-38: ... Ale ti, kdo budou uznáni za hodné dosáhnout onoho světa a vzkříšení z mrtvých, nebudou se ženit ani vdávat. Už přece nemohou zemřít, jsou totiž rovni andělům a jsou syny Božími, neboť mají účast na vzkříšení. ...


----------
Po dlouhé době opět čínština a interpretační kurs Dao De Jingu (již třetí část! viz 31.5.2010). Ing. Milan Kšír měl přednášku "Čína a Tibet na vlastní oči".

Žádné komentáře:

Okomentovat

 
Licence Creative Commons
Poznámky pod čarou, jejímž autorem je Daniel D. Novotný, podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora-Nevyužívejte dílo komerčně-Zachovejte licenci 3.0 Česko .
Vytvořeno na základě tohoto díla: poznamkypodcarou2011.blogspot.com