úterý 2. listopadu 2010

Izquierdo o univerzáliích 2

V předmluvě ke svému stěžejnímu dílu Pharus scientiarum zmiňuje Izquierdo mj. Nový organon od F. Bacona. Nahlédneme-li do obsahu tohoto gigantického díla, povšimneme si, že je rozvrženo originálně a zcela „novověce“, tj. epistemologicky:

Tractatus I: De origine et natura intellectionis humanae (Disputatio 1-2)
Tractatus II: De accidentibus intellectionis humanae (Disputatio 3-7)
Tractatus III: De obiecto intellectionis humanae (Disputatio 8-17)
Tractatus IV: De termino, propositione atque argumentatione. ... (Disputatio 18-20)
Tractatus V: De scientia humana ...  (Disputatio 21-22)
Tractatus VI: De instrumentis, regulisque sciendi ... (Disputatio 23-33)

Na první pohled by se tedy zdálo, že Izquierdo patřil k těm scholastikům, kteří podobně jako R. Descartes či J. Caramuel sice ze scholastické kultury vyrůstali, ovšem odmítali tradiční scholastickou autoritu Aristotela a v tomto smyslu již přestali být tradičními scholastickými aristoteliky. Je tomu opravdu tak?
---------
Obsah Suárezovy disputace o univerzáliích: 17.6.2010
Univerzálie ve filosofii hudby: 20.8.2009

Žádné komentáře:

Okomentovat

 
Licence Creative Commons
Poznámky pod čarou, jejímž autorem je Daniel D. Novotný, podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora-Nevyužívejte dílo komerčně-Zachovejte licenci 3.0 Česko .
Vytvořeno na základě tohoto díla: poznamkypodcarou2011.blogspot.com