sobota 4. prosince 2010

2. neděle adventní (A)

Iz 11,1-10: Vyrazí ratolest z pahýlu Jesse, výhonek vypučí z jeho kořenů, spočine na něm duch Hospodinův: duch moudrosti a rozumu, duch rady a síly, duch poznání a bázně před Hospodinem. ... 

Text z něhož tradice odvozuje povědomí o sedmi darech Ducha svatého: moudrost (sapientia), rozum (sic! takto je překládán v českém KKC lat. intellectus), rada (consilium), síla (fortitudo), umění (sic! scientia), zbožnost (pietas), bázeň boží (timor Dei). Viz CCC.
 

Ž72

Řím 15,4-9: Všechno, co kdysi bylo napsáno, bylo napsáno k našemu poučení, abychom z Písma čerpali vytrvalost a povzbuzení, a tak měli naději. ...

Mt 3,1-12: V té době vystoupil Jan Křtitel a kázal v judské poušti: „Obraťte se, neboť se přiblížilo nebeské království.“ ...

Žádné komentáře:

Okomentovat

 
Licence Creative Commons
Poznámky pod čarou, jejímž autorem je Daniel D. Novotný, podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora-Nevyužívejte dílo komerčně-Zachovejte licenci 3.0 Česko .
Vytvořeno na základě tohoto díla: poznamkypodcarou2011.blogspot.com