sobota 18. prosince 2010

Germain Grisez: Osm modů zodpovědnosti

Podle Griseze existuje osm základních „modů odpovědnosti“, méně obecných než je První princip morality, ale stále velmi obecných (platících nejen pro jednotlivce ale analogicky i pro společenství). Tyto mody nám pomáhají uvidět dokonalé racionální, tzn. morální a láskyplné, jednání.


Název pravidla
Pravidlo
Odpovídající ctnost x neřest
1. Zlaté pravidlo
Nejednej anebo se nezdržuj jednání vůči někomu na základě svévolné (pocitové) přednostní volby, pokud tato volba nevyplývá z nějakého dobra.
poctivost, nezaujatost, nestrannost
x
sobectví, zaujatost, zaslepenost
2. Pravidlo trpělivosti a odpuštění
Nejednej nepřátelsky tak, že by bylo poškozeno nějaké dobro.
trpělivost, jemnost, připravenost odpustit
x
urážlivost, pomstychnivost, nafouknutost
3. Pravidlo sdílení a spolupráce
Nebuď individualista v jednání vůči nějakému dobru kvůli pocitům nadšení anebo netrpělivosti. 
týmový duch
x
být sólistou
4. Pravidlo jednání
Nenech pocity netečnosti bránit ti v jednání pro nějaké dobro.
nadšení, činnorodost, píle 
x
lenost, liknavost, loudavost, lenivost
5. Pravidlo statečnosti
Nejedne na základě pocitů strachu kromě toho, kdy je třeba vyhnout se reálnému zlu (jinému než je napětí dané tím, že přestojíme tyto pocity).
statečnost, síla, vytrvalost, odvaha, houževnatost
x
zbabělost, choulostivost, sklon nic nedodělat
6. Pravidlo sebe-ovládání
Nesnaž se uspokojit emoční potřeby kvůli nim samým, ale pouze v rámci úsilí o dosažení nějakého (rozumem nahlédnutelného) dobra.
uměřenost,čistota, jednoduchost životního stylu, skromnost
x
chtivost, žádostivost, chamtivost, nenasytnost, obžerství, dravost
7. Pravidlo reality/iluze
Nedávej přednost a nejednej kvůli pocitu, že se účastníš nějakého dobra na úkor skutečné účasti na tomto dobru.
opravdovost, poctivost, jasnozřivost
x
sebeklam, dětinskost, naivita, lehkovážnost
8. Pravidlo respektu
Nedopusť, aby tě přitažlivost nějakého dobra vedla k jednání proti jinému dobru.
morální integrita
x
vypočítavost (účel světí prostředky)

 Podle k. 11 a 12 (viz 16.12.2010)

2 komentáře:

  1. Přijde mi to dost zmatené, názvy, pravidla a odpovídající ctnosti si moc neodpovídají. Jako "zlaté praviudlo" se myslím označuje něco jiného, než čemu tak říká Grisez ("nedělej nikomu, co nechceš sám" nebo v kantovské formulaci). Má tam nějaké zdůvodnění toho, proč jednat tak, jak říká, je rozumnější než jednat jinak? Protože je tam dost zdůrazňování té rozumnosti, ale v tom přehledu samotném není nijak vyargumentovaná. Jak by třeba argumentoval vůči sociobiologické etice, která se také bude na rozumnost odvolávat a přitom bude často preferovat zcela opačná jednání než on?

    OdpovědětVymazat
  2. Jasně, toto je jen přehled bez argumentů. Obecné základy této etiky jsem již kdysi dal na blog (ne pro jednotlivé mody zodpovědnosti). Standardní interpretace Zlatého pravidla jsou si Grisez/Shaw vědomi a svou vlastní re-formulaci nijak zvlášť nezdůvodňují. Intuitivně vzato je ale pravda, že ve všech formulacích (biblické, obou Kantových i Grisezově) jde o "zobecnění", tj. o stejný metr na všechny.

    Rozumnost v Grisezově smyslu znamená celkový rozvoj všech osmi základních lidských dober. Sociobilogická etika (ať už je to cokoli) pravděpodobně redukuje lidská dobra na příjemnost či uspokojení, která mezi základní lidská dobra podle Griseze vůbec nepatří.

    OdpovědětVymazat

 
Licence Creative Commons
Poznámky pod čarou, jejímž autorem je Daniel D. Novotný, podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora-Nevyužívejte dílo komerčně-Zachovejte licenci 3.0 Česko .
Vytvořeno na základě tohoto díla: poznamkypodcarou2011.blogspot.com