sobota 17. července 2010

Francie - den 7

Gn 18,1-10a
Ž 15
Kol 1,24-28
Lk 10,38-42
... jen jedno je třeba ...

Na mši svatou  ("Ježíšův worshop") jsem s Peterem Hartslohem šel do nedalekého Corvol-l'Orgueilleux.
-------------


Dnes jsme měli workshop se Sabrine Thevenet (jakási arteterapie) a Peterem Hartslohem (capitula - každý mlčí tak dlouho, jak druhý mluví; poté řada "metaotázek"). Potom jsme byli pozváni na vepřovou opékačku do bývalého mlýnu. Brenifier po několika sklenkách poprvé sebral odvahu mluvit se mnou o obsahu své filosofické pozice a nikoli jen žertovat a vyprávět vtipy. K vlastní argumentaci proti jeho pozici sice nebyl dostatečný čas, přinejmenším ale odsouhlasil moji diagnózu: Antilogismus - kontradikce reálně existují (není nicméně hegelián, protože za Absolutního Ducha se nepovažuje). Jeho hrdinou je Mikuláš Kusánský (a Platón a Leibniz). Sofismata, kterými hýří a které od něho jeho učedníci přebrali, mají zdroj v přesvědčení, že "normální" logika ("common sense") stačí, protože jejím úkolem je vnutit pokoru před "realitou" (=individuální sebepoznání). Další rozvoj logiky ho nezajímá a považuje ho za zbytečný, protože odvádí od hlavního úkolu filosofie, totiž k práci na postojích. To je to primární a jediné oč ve filosofii jde. Celá jeho metoda je jen o tomto. Je to kontrární protiklad scholastiky (či zdravé analytické filosofie), kde jde primárně o obsah. Brenifier se mi přiznal, že tušil, že mám nějaké napojení na Tomáše Akvinského (a omylem mi po týdnu začal říkat Tomáši místo Danieli). Je velmi vzácným příkladem absolutní oddanosti své filosofické pozici. Naprosto vše, co Brenifier dělá odráží jeho filosofické přesvědčení, že obsah filosofie je absurdní a důležitý je jen "filosofický" postoj.

Další literatura: Hadot, Philosophy as a Way of Life.

Otázka: Jak znovuvytvořit živé komunity schopné soustředení na obsah filosofie, protože umí pracovat i s disturbancemi ve svých postojích?
---------------
Dodatek (neděle 18.7.2010): 

Nedělní workshop s Carmen Zavala se týkal její práce ve "filosofické kavárně". Diskutovaná otázka byla "Co je to úrážka". Otázka byla pojata obsahově (definice) a nikoli postojově (proč si klademe tuto otázku). Pravidla diskuse ale nebyly příliš rigorózní.

1 komentář:

 
Licence Creative Commons
Poznámky pod čarou, jejímž autorem je Daniel D. Novotný, podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora-Nevyužívejte dílo komerčně-Zachovejte licenci 3.0 Česko .
Vytvořeno na základě tohoto díla: poznamkypodcarou2011.blogspot.com