sobota 23. října 2010

30. neděle v mezidobí (C) - Posvícení

Sice máme 30. neděli v mezidobí, ale v Chlumci n. C., kde jsme byli s rodinou na návštěvě mých rodičů, bylo v neděli posvícení. Liturgické texty byly vzaty z výročí posvěcení Lateránské baziliky (což je hlavní chrám římského biskupa - není jím tedy Sv. Petr).

Ez 47: Anděl mě zavedl ke vchodu do chrámu, a hle pod chrámovým prahem prýštila voda směrem na východ ...
Ž46   

1 Kor 3: ... Vy jste Boží stavba. Podle Boží milosti, která mi byla dána, položil jsem jako zkušený stavitel základy, dále na tom staví už jiný. Každý však ať se dívá, jak na tom dále staví. Neboť nikdo nemůže položit jiný základ nežli ten, který je už položen – a tím je Ježíš Kristus. ... Nevíte, že jste Božím chrámem a že ve vás bydlí Boží Duch? Kdo by ničil Boží chrám, toho zničí Bůh. Neboť Boží chrám je svatý, a ten chrám jste vy.
Jan 2: ... Byly blízko židovské Velikonoce a Ježíš se odebral vzhůru do Jeruzaléma. V chrámě zastihl prodavače býčků, ovcí a holubů i směnárníky, jak tam sedí. ... 

(tento záznam byl publikován zpětně) 

Žádné komentáře:

Okomentovat

 
Licence Creative Commons
Poznámky pod čarou, jejímž autorem je Daniel D. Novotný, podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora-Nevyužívejte dílo komerčně-Zachovejte licenci 3.0 Česko .
Vytvořeno na základě tohoto díla: poznamkypodcarou2011.blogspot.com