středa 6. října 2010

Walter J. Ong - Technologizace slova 3c-v

(v) Blízkost přirozenému světu
"V orálních kulturách chybí propracované analytické kategorie, jejichž existence závisí na psaných textech, které jim umožňují strukturovat vědění v určitém odstupu od prožívané zkušenosti. Proto tyto kultury musí veškeré své vědění konceptualizovat a formulovat ve více či méně těsné spojitosti s přirozeným světem, což činí tak, že přizpůsobují cizí, objektivní svět bezprostřednějšímu a důvěrnějšímu působení lidských bytostí. 

Chirografická kultura (neboli kultura písma) a ještě ve větší míře typografická kultura (kultura tisku) mohou vzdálit a určitým způsobem i zbavit přirozenosti dokonce i člověka, protože například mění jména vůdců a politické spory v položky abstraktního, zcela neutrálního seznamu, kterému naprosto chybí kontext lidského jednání. Takový neutrální prostředek, jakým je seznam, orální kultura nemá." s. 54

Ong by zde mohl uvést další doklady tohoto sepětí: etnika orálních kultur těžce nesou poškození svého přirozeného tradičního prostředí. Jsou-li např. přemístěny či uzavřeny do rezervací, jejich kultura se ztrácí, je zapomenuta. (Známý fenomén: paměť funguje lépe díky asociacím s konkrétními věcmi).

Žádné komentáře:

Okomentovat

 
Licence Creative Commons
Poznámky pod čarou, jejímž autorem je Daniel D. Novotný, podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora-Nevyužívejte dílo komerčně-Zachovejte licenci 3.0 Česko .
Vytvořeno na základě tohoto díla: poznamkypodcarou2011.blogspot.com