čtvrtek 28. října 2010

Izquierdo o univerzáliích 1

Na konferenci o univerzáliích, kterou Dan Heider a David Svoboda připravují, si připravuji příspěvek o univerzáliích u Sebastiana Izquierdo SJ (1601-1681). Jednalo se o všestranného myslitele, autora děl filosofických, teologických i duchovních. Tak jako u řady dalších barokních autorů, jako byl G.W. Leibniz, Juan Caramuel či Athanasius Kircher, šíře jeho zájmů byla monumentální – vedla od židovské mystiky po matematiku. V dějinám myšlení je zmiňován především v souvislosti s kombinatorikou (viz např. článek Karla Mačáka).

Abstrakt, který jsem zaslal organizátorům:
Izquierdo je považován za jednoho ze scholastických inovátorů s tendencemi k empiricismu. V této práci se podíváme na Izquierdovu teorii univerzálií a její vztah k různým realistickým, konceptualistickým, a nominalistickým pozicím barokní scholastiky. Zaměříme se na následující otázky probírané v kvestiích 4-6 a v důsledních („Confectaria“) Disputace 17 Izquierdova stěženího metafyzického díla Pharus scientiarum (1659): Co je to univerzalita? (q4) Je nějaká univerzalita nezávislá na činnosti intelektu? (q5) Jaký charakter má univerzální jednota vytvořená intelektem? (q6).

Žádné komentáře:

Okomentovat

 
Licence Creative Commons
Poznámky pod čarou, jejímž autorem je Daniel D. Novotný, podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora-Nevyužívejte dílo komerčně-Zachovejte licenci 3.0 Česko .
Vytvořeno na základě tohoto díla: poznamkypodcarou2011.blogspot.com