čtvrtek 2. září 2010

Metafyzické disputace 16 (O formální příčině akcidentální)

Disputace 16: O formální příčině akcidentální
Sekce 1: Zda všechny akcidenty uplatňují pravou formální příčinnost a vůči jakému účinku
Sekce 2: Zda všechny akcidentální formy jsou vyváděny z potence subjektu

Disputatio 16: De formali causa accidentali
Sectio 1: Utrum omnia accidentia veram exerceant causalitatem formalem et circa quem effectum
Sectio 2: Utrum omnis forma accidentalis educatur de potentia subiecti

Žádné komentáře:

Okomentovat

 
Licence Creative Commons
Poznámky pod čarou, jejímž autorem je Daniel D. Novotný, podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora-Nevyužívejte dílo komerčně-Zachovejte licenci 3.0 Česko .
Vytvořeno na základě tohoto díla: poznamkypodcarou2011.blogspot.com