středa 1. září 2010

Metafyzické disputace 15 (O formální příčině substanciální)

Disputace 15: O formální příčině substanciální
Sekce 1: Zda jsou v materiálních věcech substanciální formy
Sekce 2: Jak může substanciální forma vznikat v látce a z látky
Sekce 3: Zda při vyvedení substantiální formy je třeba, aby látka časově předcházela
Sekce 4: Zda forma, zatímco je vyváděna z látky, vzniká skrze sebe (per se)
Sekce 5: Jaké je vlastní pojmové vymezení substanciální formy a její vlastní příčinnost ve vlastním rodu
Sekce 6: Jaké je pojmové vymezení příčinnosti formy
Sekce 7: Jaký je účinek formální příčiny
Sekce 8: Zda substantiální forma je pravá příčina látky a látka její účinek
Sekce 9: Zda závislost látky na formě je taková, že bez ní by ani skrze boží moc nemohla být zachována a naopak
Sekce 10: Zda jedné substanci je dána jen jedna formální příčina
Sekce 11: Co je to metafyzická forma, jaká látka jí odpovídá, a jakou má příčinost

Disputatio 15:  De causa formali substantiali
Sectio 1: An dentur in rebus materialibus substantiales formae
Sectio 2: Quomodo possit forma substantialis fieri in materia et ex materia
Sectio 3: An in eductione substantialis formae oporteat materia tempore antecedat
Sectio 4: An forma, dum ex materia educitur, per se fiat Sectio 5: Quae sit propria ratio formae substantialis propriaque causalitas eius in suo genere.
Sectio 6: Quae sit ratio causandi formae
Sectio 7: Quid sit effectus causae formalis
Sectio 8: Utrum forma substantialis sit vera causa materiae et materia effectus eius
Sectio 9: Utrum tanta sit dependentia materiae a forma ut sine illa nec per divinam potentiam conservari possit et e converso
Sectio 10: Utrum unius substantiae una tantum detur causa formalis

Sectio 11: Quid sit forma metaphysica, et quae materia illi respondeat, quamque causalitatem habeat

Žádné komentáře:

Okomentovat

 
Licence Creative Commons
Poznámky pod čarou, jejímž autorem je Daniel D. Novotný, podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora-Nevyužívejte dílo komerčně-Zachovejte licenci 3.0 Česko .
Vytvořeno na základě tohoto díla: poznamkypodcarou2011.blogspot.com