čtvrtek 16. září 2010

Brazílie 4 (SIEMP kolokvium)

Program na dnešek:
  • João Batista Madeira (Mato grosso do Sul): Natura communis em Pedro da Fonseca
  • Timothy Noone (Washington, DC): Natura and voluntas in Orbellis and later Scotists
  • António Manuel Martins (Coimbra): A concepção de direito natural e de ius gentium em Suarez e outros autores ibéricos e sua repercussão na polémica em torno do Mare liberum de Grócio
  • Alfredo Culleton (Porto Alegre): Interpretación de la lei y mutabilidad del Ius gentius en Francisco Suarez
  • Marco Toste (Porto Alegre): Aquinas's Summa Theologiae I-II, q. 96: The Commentaries by the University of Salamanca (1533-1578)
  • Laura Corso de Estrada (Argentina): Sobre la Racionalidad de la Ley Natural. Tomás de Aquino y la exégesis de Domingo de Soto en la relectura de la segunda escolástica
  • Angel Poncela Gonzal (Salamanca): La Escuela de Salamanca y Francisco Suarez: Tránsito de la humanidad pura a la pura humanida.
  • Santiago Orrego Sánchez (Chile) Naturaleza y sobrenaturaleza: proyección de doctrina medievales a los debates a la acción española en America
Komentář: Příspěvek João Madeiry (nakonec mluvil EN) o natura communis byl spíše obecně-popisný s elementárním výkladem abstrakce pojmů z individuí (Lukáš Novák to má ve svém Úvodu do logiky daleko lépe). Téma aplikoval na všeobecnou lidskou důstojnost. Timothy Noone (EN) vyložil Scotovu nauka o vůli jako aktivní schopnosti a její roli ve svobodné volbě. Tato nauka byla ve své době převratná a nebyla přijatá ani mezi jeho bezprostředními žáky. Opět velmi zajímavý příspěvek (Noone se také zabývá Newmanem, který bude zítra beatifikován; Newman prý čerpá hodně z Huma). António Martins (PT) měl něco jako následující téma: "Koncepce přirozeného práva a ius gentium u Suareze a dalších iberských autorů a vliv této diskuse na polemiku kolem Graciovy knihy Mare liberum". ¨Konečně, náš hostitel, Alfredo Culleton (ES) se zabýval interpretací práva a proměnlivostí ius gentium u F. Suáreze.

Odpolední blok byl přímo na universitě UNISINOS, která má kampus pár kilometrů za městem. Je to supermoderní univerzita, považovaná za jednu z nejlepších v Brazílii, má ovšem v knihovně i pár hezkých barokních knih, vč. zajímavého autora, jehož jsem zatím nějak nezaregistroval - italského dominikána a kardinála Vinzenzo Ludovico Gotti (1664-1742) (Měli jeho několikasvazkové dílo Theologia scholastico-dogmatica.). Uvítal nás rektor (jezuita) ve svetru (téměř všichni účastníci konference jinak nosí kvádro). Studiím středověku popřál vše nejlepší, třebaže jezuitských řád podle jeho slov spíše representuje "una orthodoxia hegeliana".

Žádné komentáře:

Okomentovat

 
Licence Creative Commons
Poznámky pod čarou, jejímž autorem je Daniel D. Novotný, podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora-Nevyužívejte dílo komerčně-Zachovejte licenci 3.0 Česko .
Vytvořeno na základě tohoto díla: poznamkypodcarou2011.blogspot.com