pondělí 6. září 2010

Metafyzické disputace 18 (O blízké účinné příčině a její kauzalitě ...)

Disputace 18: O blízké účinné příčině a její kauzalitě a o všem, co potřebuje k zapříčiňování
Sekce 1: Zda stvořené věci něco opravdu zapříčiňují
Sekce 2: Co je princip kterým stvořená substance způsobuje jinou
Sekce 3: Co je princip kterým stvořené substance způsobují akcidenty
Sekce 4: Jaké akcidenty mohou být principy aktivity
Sekce 5: Zda pouhé akcidenty bez souběhu substanciálních forem způsobí jiné akcidenty
Sekce 6: Zda akcident je v produkci jiného akcidentu pouhý nástroj
Sekce 7: Zda účinná příčina musí být ve věci odlišná od přijímajícího, aby mohla konat
Sekce 8: Zda účinná příčina musí být zároveň spojena či blízká tomu, na co působí, aby mohla působit
Sekce 9: Zda účinná příčina k působení vyžaduje, že to, na co působí, je jí nepodobné a v jakém poměru

Sekce 10: Zda akce je vlastní důvod účinného zapříčiňování jako její příčinnost
Sekce 11: Zda účinná příčina působením něco narušuje či ničí a jak

Disputatio 18: De causa proxima efficienti eiusque causalitate et omnibus quae ad causandum requirit
Sectio 1: Utrum res creatae aliquid vere efficiant
Sectio 2: Quodnam sit principum quo substantia creata efficit aliam
Sectio 3: Quodnam sit principium quo substantiae creatae efficunt accidentia
Sectio 4: Quae accidentia possint esse principia agendi
Sectio 5: Utrum sola accidentia sine concursu formarum substantialium efficiant alia accidentia
Sectio 6: Utrum accidens sit instumentum tantum in productione alterius accidentis
Sectio 7: Utrum causa efficiens esse debeat in re distincta a recipiente ut agere possit
Sectio 8: Utrum causa efficiens debeat esse simul coniuncta vel propinqua passo ut agere possit
Sectio 9: Utrum causa efficiens ad agendum requirat passum sibi dissimile et in qua proporitone
Sectio 10: Utrum actio sit propria ratio causandi efficienti causae seu causalitas eius
Sectio 11: Utrum causa efficiens aliquid efficiendo corrumpat aut destruat et quomodo

Žádné komentáře:

Okomentovat

 
Licence Creative Commons
Poznámky pod čarou, jejímž autorem je Daniel D. Novotný, podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora-Nevyužívejte dílo komerčně-Zachovejte licenci 3.0 Česko .
Vytvořeno na základě tohoto díla: poznamkypodcarou2011.blogspot.com