středa 2. června 2010

Metafyzické disputace: Disputace 4

Disputace 4: O transcendentální jednotě jako takové (in communi)
Sekce 1: Zda transcendentální jednota přidává jsoucnu nějaký positivní charakter (ratio) anebo pouze privativní.
Sekce 2: Zda jedno formálně (de formali) vyjadřuje pouhou negaci, kterou přidává jsoucnu (supra ens) anebo něco jiného.
Sekce 3: Kolikerá je ve věcech jednota.
Sekce 4: Zda je jednota adekvátní attribut (passio) jsoucna a o rozdělení jsoucna na jedno a mnohá.
Sekce 5: Zda je rozdělení jsoucna na jedno a mnohá analogické.
Sekce 6: Jak se klade proti sobě (opponatur) jedno a mnohé.
Sekce 7: Zda je jedno dřívější než mnohá a nerozdělené než rozdělené.
Sekce 8: Zda je rozdělení jsoucna na jedno a mnohá nejprvnější ze všech.
Sekce 9: Zda transcendentální jednota je jednota numerická či jaká vlastně je.

De unitate transcendentali in communi
Sectio 1: Utrum unitas transcendentali addat enti rationem aliquam positivam vel tantum privativam.
Sectio 2: Utrum unum de formali dicat solam negationem quam addit supra ens vel aliquid aliud.
Sectio 3: Quotuplex sit in rebus unitas.
Sectio 4: Utrum unitas sit adaequata passio entis et de divisione entis in unum et multa.
Sectio 5: An divisio entis in unum et multa sit analoga.
Sectio 6: Quomodo unum et multa opponantur.
Sectio 7: An unum sit prius quam multa, et indivisio quam divisio.
Sectio 8: An divisio entis in unum et multa sit prima omnium.
Sectio 9: Utrum unitas transcendentalis sit unitas numerica vel quaenam illa sit.

Žádné komentáře:

Okomentovat

 
Licence Creative Commons
Poznámky pod čarou, jejímž autorem je Daniel D. Novotný, podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora-Nevyužívejte dílo komerčně-Zachovejte licenci 3.0 Česko .
Vytvořeno na základě tohoto díla: poznamkypodcarou2011.blogspot.com