úterý 29. června 2010

Metafyzické disputace: Disputace 9 (O nepravdě)

Disputace 9: O nepravdě neboli nepravdivém

Sekce 1: Co a kde je nepravda a zda je vlastností [proprietas] jsoucna
Sekce 2: Jaký je původ nepravdy
Sekce 3: Z čeho pramení obtížnost následovat pravdu

Disputatio 9: De falsitate seu falso

Sectio 1: Quidnam et ubi sit falsitas et an sit entis proprietas
Sectio 2: Quae sit falsitatis origo
Sectio 3: Unde oriatur difficultas veritatem assequendi

Žádné komentáře:

Okomentovat

 
Licence Creative Commons
Poznámky pod čarou, jejímž autorem je Daniel D. Novotný, podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora-Nevyužívejte dílo komerčně-Zachovejte licenci 3.0 Česko .
Vytvořeno na základě tohoto díla: poznamkypodcarou2011.blogspot.com