úterý 1. června 2010

Metafyzické disputace: Disputace 3

Disputace 3: O attributech jsoucna obecně a jejich principech
Sekce 1: Zda má jsoucno jakožto jsoucno nějaké attributy (passio) a jaké to jsou.
Sekce 2: Kolik máme atributů jsoucna a jaký je mezi nimi řád.
Sekce 3: Jakými principy lze demonstrovat attributy o jsoucnu a zda toto je mezi nimi primární: je nemožné, aby totéž zároveň bylo a nebylo.

De passionibus entis in communi et principiis eius
1. Utrum ens in quantum ens habeat aliquas passiones et quales illae sint.
2. Quot sint passiones entis et quem ordinem inter se servent.
3. Quibus principiis demonstrari possint passiones de ente et an inter ea hoc sit primum: impossibile est idem simul esse et non esse.


-----------
Pro zajímavost: v sekci 3 odmítá Suárez tezi, že by princip identity byl primárnější než princip sporu (viz také 20.5.2010)

Žádné komentáře:

Okomentovat

 
Licence Creative Commons
Poznámky pod čarou, jejímž autorem je Daniel D. Novotný, podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora-Nevyužívejte dílo komerčně-Zachovejte licenci 3.0 Česko .
Vytvořeno na základě tohoto díla: poznamkypodcarou2011.blogspot.com