pondělí 28. června 2010

Metafyzické disputace: Disputace 8 (O pravdě)

Disputace 8: O pravdě neboli pravdivém nakolik je passio jsoucna

Sekce 1: Zda v intelektuálním slučování a rozdělovaní je formální pravda
Sekce 2: Co je pravda poznání
Sekce 3: Zda je pravda poznání pouze ve slučování a rozdělování či zda je také v jednoduchých pojmech
Sekce 4: Zda pravda poznání neboli intelektu v něm není dokud nesoudí
Sekce 5: Zda pravda poznání je pouze ve spekulativním intelektu či také v praktickém
Sekce 6: Zda v rozdělování je pravda zrovna tak jako ve slučování
Sekce 7: Zda nějaká pravda, nakolik je passio jsoucna, je ve věcech
Sekce 8: Zda pravda se dříve [per prius] vypovídá o pravdě poznání než o pravdě věci, a jakým způsobem

De Veritate seu vero quod est passio entis
S1: Utrum in compositione et divisione intellectus sit formalis veritas
S2: Quid sit veritas cognitionis
S3: Utrum veritas cognitionis sit solum in compositione et divisione vel etiam in simplicibus conceptibus
S4: An veritas cognitionis seu intellectus in eo non sit donec iudicet
S5: An veritas congitionis sit tantum in intellectu speculativo vel etiam in practico
S6: An in divisione sit veritas aeque ac in compositione
S7: Utrum veritas aliqua sit in rebus quae sit passio entis
S8: An veritas per prius dicatur de veritate cognitionis quam de veritate rei et quo modo

Žádné komentáře:

Okomentovat

 
Licence Creative Commons
Poznámky pod čarou, jejímž autorem je Daniel D. Novotný, podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora-Nevyužívejte dílo komerčně-Zachovejte licenci 3.0 Česko .
Vytvořeno na základě tohoto díla: poznamkypodcarou2011.blogspot.com