pátek 4. června 2010

Metafyzické disputace: Disputace 5

Disputace 5: O individuální jednotě a jejím principu
Sekce 1: O tom zda všechny věci, které existují nebo mohou existovat, jsou jednotlivé a individuální.
Sekce 2: Zda ve všech přirozenostech individuální a singulární věc, jako taková, přidává něco nad společnou a specifickou přirozenost.
Sekce 3: Zda signovaná látka je principem individuace v materiálních substancích.
Sekce 4: Zda substanciální forma je principem individuace materiálních substancí.
Sekce 5: Zda existence jednotlivé věci je principem individuace.
Sekce 6: Co je tedy principem individuace ve všech stvořených substancích.
Sekce 7: Zda princip individuace akcidentů je třeba vzít ze subjektu.
Sekce 8: Zda si kvůli individuaci odporuje, aby dva akcidenty, lišící se pouze numericky, byly zároveň ve stejném subjektu.
Sekce 9: Zda odporuje individuaci akcidentů, aby vícero akcidentů, lišících se pouze numericky, bylo sukcesivně ve stejném subjektu.

Disputatio 5: De unitate individuali eiusque principio
Sectio 1: Utrum omnes res quae existunt vel existere possunt singulares sint et individuae.
Sectio 2: Utrum in omnibus naturis res individua et singularis, ut talis est, addat aliquid supra communem seu specificam naturam.
Sectio 3: Utrum materia signata sit individuationis principium in substantiis materialibus.
Sectio 4: An forma substantialis sit principium individuationis substantiarum materialium.
Sectio 5: Utrum principium individuationis sit existentia rei singularis.
Sectio 6: Quod tandem sit principium individuationis in omnibus substantiis creatis.
Sectio 7: Utrum principium individuationis accidentium sit ex subiecto sumendum.
Sectio 8: An repugnet duo accidentia solo numero diversa esse simul in eodem subiecto ob eorum individuationem.
Sectio 9: An repugnet individuationi accidentium ut plura solo numero differentia successive sint in eodem subiecto.

Žádné komentáře:

Okomentovat

 
Licence Creative Commons
Poznámky pod čarou, jejímž autorem je Daniel D. Novotný, podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora-Nevyužívejte dílo komerčně-Zachovejte licenci 3.0 Česko .
Vytvořeno na základě tohoto díla: poznamkypodcarou2011.blogspot.com