pátek 18. června 2010

Metafyzické disputace: Disputace 7

Disputace 7: O různých rodech distinkcí
Sekce 1: Zda je mimo reálnou a pomyslnou distikci ve věcech ještě nějaká jiná
Sekce 2: Jakými znaky či mody lze rozlišit různé stupně [gradus] distinkce mezi věcmi
Sekce 3: Jak totéž a jiné se srovnává jak mezi sebou tak vůči jsoucnu

Disputatio 7: De variis distinctionum generibus
Sectio 1: Utrum praeter distinctionem realem et rationis sit aliqua alia distinctio in rebus
Sectio 2: Quibus signis seu modis discerni possint varii gradus distinctionis rerum
Sectio 3: Quomodo idem et diversum tum inter se, tum ad ens comparentur

Žádné komentáře:

Okomentovat

 
Licence Creative Commons
Poznámky pod čarou, jejímž autorem je Daniel D. Novotný, podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora-Nevyužívejte dílo komerčně-Zachovejte licenci 3.0 Česko .
Vytvořeno na základě tohoto díla: poznamkypodcarou2011.blogspot.com