čtvrtek 27. května 2010

Metafyzická disputace: Disputace 2

Disputace 2: O essenciálním pojmovém vymezení (ratio) neboli pojmu jsoucna
Sekce 1: Zda jsoucno jakožto jsoucno má v naší mysli jeden formální pojem společný všem jsoucnům.
Sekce 2: Zda má jsoucno jeden objektivní pojem neboli formální pojmové vymezení (ratio).
Sekce 3: Zda pojmové vymezení neboli pojem jsoucna je v samotné realitě a před [aktem] intelektu nějakým způsobem odloučen (praecisus) od podřazených jsoucen (inferiora).
Sekce 4: V čem spočívá pojmové vymezení jsoucna jakožto jsoucna a jakým způsobem přináleží (convenire) podřazeným jsoucnům.
Sekce 5: Zda pojmové vymezení jsoucna přesahuje všechna pojmová vymezení a difference podřazených jsoucen, takže je v nich intimně a essenciálně zahrnut.
Sekce 6: Jakým způsobem jsoucno jakožto jsoucno je kontrahováno („staženo“) či determinováno („určeno“).

Disputatio 2: De ratione essentiali seu conceptu entis
Sectio 1. Utrum ens in quantum ens habeat in mente nostra unum conceptum formalem omnibus entibus communem.
Sectio 2. Utrum ens habeat unum conceptum seu rationem formalem obiectivam.
Sectio 3. Utrum ratio seu conceptus entis re ipsa et ante intellectum sit aliquo modo praecisus ab inferioribus.
Sectio 4. In quo consistat ratio entis in quantum ens, et quomodo inferioribus entibus conveniat.
Sectio 5. Utrum ratio entis transcendat omnes rationes et differentias inferiorum entium, ita ut in eis intime et essentialiter includatur.

Sectio 6. Quomodo ens in quantum ens ad inferiora contrahatur seu determinetur.

Za velmi užitečné rady k překladu těchto názvů sekcí děkuji Dr. Lukáši Novákovi.

Aktualizace 5.11.2013: Krátké a výstižné shrnutí této disputace lze nalézt v Aertsenově opus magnum: Medieval Philosophy as Transcendental Thought (Leiden: Brill, 2012), 594-604.

Žádné komentáře:

Okomentovat

 
Licence Creative Commons
Poznámky pod čarou, jejímž autorem je Daniel D. Novotný, podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora-Nevyužívejte dílo komerčně-Zachovejte licenci 3.0 Česko .
Vytvořeno na základě tohoto díla: poznamkypodcarou2011.blogspot.com