středa 26. května 2010

Metafyzika: Aristotelská, scholastická, analytická 1

Jak jsem již kdysi zmiňoval (3.8.2009) bude se na Strahově konat konference zabývající se souvislostmi mezi aristotelsko-scholastickou a analytickou metafyzikou. Doufejme, že zde již máme více méně definitivní program:


středa, 30. června 2010, 15.00-18.00
Substance 
 • Michael Loux: Aristotelés a konstituentní tradice
 • Anne Peterson: První látka, trasformace elementů a Parmenidova hrozba
 • Jeffrey E. Brower: Metafyzika materiálních objektů Tomáše Akvinského: Nový typ substrátové teorie
 • Thomas Ward: Dělání části: Duns Scotus o látce a formě jakožto částech
 • Stefano Di Bella: Aristotelés a/nebo Leibniz? Renezance substance v analytické metafyzice a její dvojznačnost
čtvrtek, 1. července, 9.00-17.30
Alternativní Ontologie
 • Peter van Inwagen: Co je to ontologická kategorie?
 • Robert K. Garcia: O výhledech tropové teorie substance
 • Eric M. Rubenstein: Aristotelés, tropy a logika predikace
 • Lukáš Novák: Vyvrácení nahých jednotlivin
Základy modalit
 • E.J.Lowe: Esence a ontologie
 • Alex Steinberg: Pleonastické možné světy
 • Mark Faller: Kompossibilita, kontingence a podmíněná nutnost: Leibniz o spektru nutnosti pro možné světy
Potentialita
 • Edmund Runggaldier: "Potentia subjektiva" ve scholastice a v současné debatě o schopnostech
 • David Peroutka: Dispoziční základy potenciality
 • Derek von Barandy: Princip plnosti, Aristotelův plášť a Hintikkův posun k druhům
pátek, 2. července 2010, 9.00-18.00 
Predikace
 • Uwe Meixner: Od Platóna k Fregemu: Paradigmata Predikace
 • Giampaolo Abbate: Aristotelovy predikabilie, univerzalita a realismus
 • Stanislav Sousedík: Identitní teorie predikace
Pravditelování (Truthmaking)
 • David Clemenson: Extenze vět a paradox lháře
 • Ross D. Inman: Esenciální závislost, pravditelování a mereologie: kdysi a dnes
Vlastnosti/akcidenty
 • David Oderberg: Esence a vlastnosti
 • Dustin Locke: Kvidditismus bez kviddit
 • Prokop Sousedík/David Svoboda: Je číslo akcidentem?
Metafyzická struktura
 • Robert Pasnau: Části a Celky
 • Joshua Blander: Formální distinkce Dunse Scota, oddělitelnost a podstata identity
 • Helena Costa: Luis de Molina o univerzáliích
sobota, 3. července 2010, 9.00-17.00 
Vědění o Bohu
 • Edward Feser: Existenční netečnost
 • Michael Bastit: Otázka Boha v analytické filosofii
 • David Twetten: "A tedy Bůh exituje": Identifikační stádium v argumentu pro neteistického "boha"
Základy metafyziky
 • Stephen Boulter: Aristotelés a možnost metafyziky 
 • Tuomas E. Tahko: Co je to aristotelská metafyzika?
 • Roman Cardal: Metoda metafyzického bádání u Aristotela
 • Michael Renemann: Reflexivita jakožto základ tradiční metafyziky a Kantovo kritické zhodnocení teoretického rozumu
Metafyzická řešení
 • Gyula Klima: Akvinský, Kenny a Buridan o Esenci a Existenci a souměřitelnost paradigmat
 • Peter Volek: Hylomorfismus jako řešení svobody a identity napříč časem
 • Jacob Tuttle: Struktura situací účinné příčiny v Suárezových Metafyzických disputacích

2 komentáře:

 1. Vypadá to moc hezky, škoda že to bude celé v angličtině, nevím jak dobře bych to byl schopen vnímat při své pidgin english. Ale rád bych si to přečetl, byť anglicky: vyjde sborník? Tak za rok, co? :-) V sobotu bych možná i mohl přijít, snad i některý den večer na poslední přednášku - ale tam se asi jen tak nedostanu, ani na novinařák?

  OdpovědětVymazat
 2. Se sborníkem v nějaké formě (v angličtině) počítáme. Určitě jsi vítán přijít se podívat, přednášky jsou přístupné zdarma. Počítám ale, že na nějaké osobní povídání nebude žádný čas, bude třeba se soustředit na celou řadu různých hostitelských a jiných povinností.

  OdpovědětVymazat

 
Licence Creative Commons
Poznámky pod čarou, jejímž autorem je Daniel D. Novotný, podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora-Nevyužívejte dílo komerčně-Zachovejte licenci 3.0 Česko .
Vytvořeno na základě tohoto díla: poznamkypodcarou2011.blogspot.com