pondělí 7. září 2009

Hudba v synagogách plzeňského kraje - filozofie hudby

V rámci VIII. ročníku koncertní řady Hudba v synagogách plzeňského kraje, pořádaného Židovskou obcí v Plzni, zazněl v Hartmanicích včera v neděli koncert Jitky Hosprové (viola) a Kateřiny Englichové (harfa). Program byl opravdu vybraný:
  • Marin Marais: Čtyři francouzské tance (L'Agreabla, La Provencale, La Matelotte, La Basque)
  • Bedřich Smetana/J. H. Trneček: Vltava
  • Felix Mendelssohn-Bartholdy: Preludium pro violu a harfu
  • Zdeněk Lukáš: Duo Hosprenglico
  • Alessandro Rolla: Capriccio
  • Arnold Edward Trevor Bax: Sonáta pro violu a harfu
  • Maurice Ravel
Duo Hosprenglico - jak název napovídá - byl dokonce složen Z. Lukášem speciálně pro J. Hosprovou a K. Englichovou.

Vraťme se ale k našim úvahám nad filosofií hudby (podle SEP). V předchozích částech jsme se věnovali sporu o univerzálie v ontologii hudby - debatě, které se někdy říka "fundamentální debata".

Další okruh témat ve filozofii hudby lze nazvat "ontologické problémy vyšších řádů" (tj. ontologické problémy, které zůstávají i po vyřešení základního ontologického statusu hudebních entit). Do této kategorie spadají otázky jako např.:
  1. Otázky autenticity
  2. Komparativní ontologie (zda samo pojetí hudebního díla a jeho instanciace není rozdílné např. v rocku a klasické hudbě)
  3. Složení hudebních elementů (melodie, rytmu, harmonie, etc.) v hudební celky
Krátce k otázkám autenticity: Hudební entity jsou multiplikovatelné. I v případě, že bychom vyřešili otázku ontologického statusu hudebních entit, zůstává zde otázka vztahu mezi hudebním dílem a jeho instancemi. Řekněme, že je jakási "ideální" Vltava vytvořená či objevená Smetanou a zapsaná v jeho notovém zápise. Jaký je vztah mezi touto "ideální" Vltavou a Vltavou hranou tehdy a tehdy tam a tam? A jaký je vztah mezi Vltavou symfonickou a Vltavou upravenou pro harfu? Která instance je "autentických předvedením" daného díla?

Na tyto otázky existuje několik základních názorů.

Žádné komentáře:

Okomentovat

 
Licence Creative Commons
Poznámky pod čarou, jejímž autorem je Daniel D. Novotný, podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora-Nevyužívejte dílo komerčně-Zachovejte licenci 3.0 Česko .
Vytvořeno na základě tohoto díla: poznamkypodcarou2011.blogspot.com