středa 2. září 2009

Quaestio 8

Do schránky dorazila ročenka Quaestio: The Yearbook of the History of Metaphysics (EN) - číslo 8 (2008). Tato v Itálii vydávaná ročenka se zaměřuje na "rekonstrukci historie důležitých pojmů a témat metafyzické tradice. Cílem je průzkum počátků těchto pojmů a témat v antice a středověku a dále sledování jejich recepce a transformace v moderní a současné filozofii." Ročenka vychází od r. 2001 a doposud sledovala následující témata: Heidegger a středověké myšlení (2001), Kauzalita (2002), Existence (2003), Zkušenost (2004), Metafyzika - subjekt a status (2005), Augustin a augustiniánská tradice (2006), Látka (2007).

Poslední číslo je věnováno Janu Dunsi Scotovi a jeho dědictví. Do tohoto čísla jsem přispěl článkem o pomyslných jsoucnech u Františka Suáreze (1548 Granada – 25. září 1617) a Bartolomea Mastri (1602-1673) - "princi skotistů".

Z témat Quaestio 8, které mě na první pohled zaujaly:

- boží neproměnlivost,
- vztah mezi Henry Harclayem a Scotem (Mark Henniger),
- poscotovská diskuse o rozsahu metafyziky,
- metafyzika Nicolase Boneta (ve francouzštině),
- hebrejská scotistická scholastika (v italštině),
- scotistická debata o podstatě metafyziky (Marco Forlivesi),
- Descartes a scotistická tradice (v italštině),
- (ne-)recepce Scotova důkazu boží existence u barokních scotistů (od mého přítele Lukáše Nováka)
- podrobný pramenný přehled pařížského scotismu (Jacob Schmutz)
- C.S. Peirce a scotismus
- scotismus a analytická filosofie (Olivier Boulnois)

Žádné komentáře:

Okomentovat

 
Licence Creative Commons
Poznámky pod čarou, jejímž autorem je Daniel D. Novotný, podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora-Nevyužívejte dílo komerčně-Zachovejte licenci 3.0 Česko .
Vytvořeno na základě tohoto díla: poznamkypodcarou2011.blogspot.com