úterý 1. září 2009

Peklo

Od Miloslava Pletánka jsem dostal emailem následující odkaz - 20. listopadu 1998, asi kolem třetí hodiny ráno, byl americký pastor Bill Wiese přenesen na exkurzi do pekla:Co si o tomto rozhovoru myslet? Rozhovor je silně ideologicky podbarvený. Cílem tohoto televizního pořadu není kritické zhodnocení Wiesovy zkušenosti, ale vyvolání strachu jako motivace k přijetí křesťanské víry. Wiese navíc nemluví čistě o svých zkušenostech, ale interpretuje je ve světle svého (zvláštního) přesvědčení. Tvrdí, že ví (i když nemůže říci jak), že se peklo "nachází 3700 mil pod zemských povrchem, blízko zemského jádra." (Pro zajímavost: podle jiných názorů je k zemskému povrchu blíže, zde je údajný záznam pekelného křiku z hloubky 14.4 km.)

Tato absurdní svědectví, jdoucí proti všemu co víme o geologii naší Země, vyvolávají dojem, že peklo je blábol anti-vědeckých fundamentalistů. To by ovšem byl ukvapený závěr. Nevíme sice, co Wiese přesně prožil, nicméně něco zajímavého možná opravdu prožil. A navíc, bez ohledu na pochybná svědectví jako je Wiesovo, peklo je důležitým pojmem a součástí křesťanství (a celé řady dalších náboženství). Tradiční křesťanský pojem pekla lze charakterizovat následujícími tezemi (viz SEP):

(1) Trest: účel pekla je potrestat za pozemský život ty, kteří si to zasluhují.
(2) Neuniknutelnost: je nemožné dostat se z pekla v případě, že se do něj člověk dostane.
(3) Anti-univerzalismus: někteří lidé skončí v pekle (či modalizovaně: mohou skončit v pekle).
(4) Věčnost: peklo je místo nekončící vědomé existence.

Pro teisty je ústřední problém s peklem podobný problému se zlem: jak sloučit přesvědčení o dobrotě a všemohoucnosti Boží s existencí (klasického) pekla? Jednoduchá cesta - zbavit se pekla - je např. z hlediska katolické věrouky nepřijatelný. Otázka tedy zůstává: peklo je reálné, Bůh je dobrý a všemohoucí; jak je to možné?

Žádné komentáře:

Okomentovat

 
Licence Creative Commons
Poznámky pod čarou, jejímž autorem je Daniel D. Novotný, podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora-Nevyužívejte dílo komerčně-Zachovejte licenci 3.0 Česko .
Vytvořeno na základě tohoto díla: poznamkypodcarou2011.blogspot.com