pondělí 3. srpna 2009

Runggaldier: Základní problémy analytické ontologie (1998)

Na středu 30. června až pátek 2. července 2010 připravuje Prokop Sousedík z katedry filosofie KTF UK spolu se svými kolegy (Lukáš Novák, David Svoboda a já) konferenci Metafyzika: Aristotelská, scholastická, analytická. Můj úkol spočívá v tom vybrat a pozvat hlavní řečníky konference. Jedním z filozofů, kteří mi již přislíbili účast, je i rakouský jezuita Edmund Runggaldier. Spolu s Christianem Kanzianem je Runggaldier autorem srozumitelné a přehledné knihy Základní problémy analytické ontologie (1998). Podle obsahu se kniha zabývá následujícími tématy:

I. Základní směry analytické ontologie

 1. Naturalistické směry
 2. Fenomenologické směry
 3. Deskriptivní směry
II. Preliminárie

 1. Problém univerzálií
 2. Existence
 3. Modality
 4. Identita
 5. Individuace
III. Základní otázky kategoriální ontologie

 1. Konkrétní věci
 2. Vlastnosti
 3. Události
 4. Stavy věcí

Současná metafyzika či ontologie se zabývá mnoha tématy, kterými se tradičně (tj. v rámci cursus philosophici) zabývala logika (např. univerzálie) či přírodní filosofie (např. konkrétní věci). Naopak se současná analytická ontologie většinou nezabývá tradičním metafyzickým tématem par excellence, totiž Bohem - Bůh je probírán v analytické filosofii náboženství. Nicméně, přes rozdíly ve vymezování disciplín, se současní analytičtí filosofové zabývají všemi tradičními tematy aristotelské tradice, třebaže s různými důrazy (např. k vlastnostem jsoucna lze u nich nalézt jen málo).

Analytické diskuse jsou naneštěstí roztřístěné do desítek specializovaných sub-diskusí. Tradiční aristotelská filosofie má v tomto ohledu stále náskok co do všeobsáhlosti a provázanosti svých systémů (viz např. podobu "mini-systému" Josefa Gredta).

Žádné komentáře:

Okomentovat

 
Licence Creative Commons
Poznámky pod čarou, jejímž autorem je Daniel D. Novotný, podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora-Nevyužívejte dílo komerčně-Zachovejte licenci 3.0 Česko .
Vytvořeno na základě tohoto díla: poznamkypodcarou2011.blogspot.com