středa 13. ledna 2010

Israel: Den 2

13.1.2010: déšť a bouřka na Tiberiadském jezeře, pohled k Safedu

Budíček v 5.07 zpěvem muezzinů. Šílenost. Ne že by nezpívali hezky a že by mi vadila výzva k modlitbě, ale je to dost hlasité a navíc jich zpívá i několik zároveň z různých koutů města. Doufám, že se toho v Evropě nedožijeme. Je vidět, že v Betlémě, ač stále ještě výrazně křesťanském městě, přeci již jen převažují muslimové.

Asi v 7.00 odjezd nejprve dolů k Jerichu do údolí Jordánu a potom na sever k jezeru (či moři) Tiberiadskému. Údolí se nachází asi 250 m pod hladinou moře, velmi dobrý vzduch pro astmatiky. Náš průvodce, Dan Haslinger, pozměnil plán cesty aktuálně podle předpovědi počasí, abychom chytli slunečno. Přesto nás zastihl déšť a mírná bouře na Tiberiadském jezeře (což je velké požehnání shůry; místní lodníci - kteří mj. vystupovali v hartmanické synagoze se skupinou Hava Nagilla - z toho měli velkou radost).

Program se týkal známých křesťanských poutních míst kolem Tiberiadského jezera:

Hora blahoslavenství
Tabgha (a kostel Primatus Petri)
Ginosar (Ryba sv. Petra)

Žádné komentáře:

Okomentovat

 
Licence Creative Commons
Poznámky pod čarou, jejímž autorem je Daniel D. Novotný, podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora-Nevyužívejte dílo komerčně-Zachovejte licenci 3.0 Česko .
Vytvořeno na základě tohoto díla: poznamkypodcarou2011.blogspot.com