pátek 29. ledna 2010

Taoismus 3c (pro Antropologii náboženství)

Lu Xiujing (406-477 n.l.) – Jižní větěv Nebeských mistrů

Lu Xiujing (陸修静) konsolidoval a reformoval taoismus na jihu Číny. Byl vzdělán nejen v učení Nebeských mistrů, ale v konfuciánismu. Přepracoval a systematizoval amuletové a jiné magické praktiky Nebeských mistrů. Jeho největší zásluhou je sestavení prvního kánonu taoistických spisů v r. 471 n.l. (道藏 Dàozàng).

Lu, inspirován dělením buddhistického kánonu do tří košíků (Tripitaka), rozdělil taoistické spisy do tří „jeskyní“. První se týká meditace, druhá rituálu, třetí exorcismu.

1. Jeskyně opravdovosti (dong1zhen4) 洞真
2. Jeskyně tajemství (dong1xuan2) 洞玄
3. Jeskyně ducha (dong1shen2) 洞神

Každá z těchto skupin spisů má 12 kapitol:

1. Hlavní texty (Benwen) 本文
2. Amulety (Shenfu) 神符
3. Komentáře (Yujue) 玉訣
4. Diagramy a ilustrace (Lingtu) 靈圖
5. Historie a genealogie (Pulu) 譜錄
6. Příkazy (Jielu) 戒律
7. Ceremonie (Weiyi) 威儀
8. Rituály (Fangfa) 方法
9. Praktiky (Zhongshu) 像術(衆術)
10. Biografie (Jizhuan) 記傳
11. Hymny (Zansong) 讚頌
12. Pamětihodnosti (Biaozou) 表奏

O něco později byly přidány Čtyři dodatky:
  1. Velké Tajemství (Taixuan 太玄): pův. obsahoval Dao De Jing, Zhuang Ziho a Lie Ziho, ovšem tyto spisy byly za Tangů přemístěny do jeskyně opravdovosti; tato sekce se týká především vnitřní alchymie;
  2. Velký Mír (Taiping 太平): tato sekce se týká především kouzel a rituálů;
  3. Velká Čistota (Taiqing 太清): tato sekce obsahuje řadu "netaoistických autorů" jako je Mo zi, Xun zi, atd.
  4. Pravá jednota (Zhèngyī 正一 či Zhèngyĭ 正乙): tato sekce se týká liturgie a kouzel sekty Nebeských mistrů.
Taoistický kánon byl několikrát doplňován, hlavní verze pochází z období dynastie Ming (přesněji z let 1436-1449). Obsahuje asi 1400 spisů.

Žádné komentáře:

Okomentovat

 
Licence Creative Commons
Poznámky pod čarou, jejímž autorem je Daniel D. Novotný, podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora-Nevyužívejte dílo komerčně-Zachovejte licenci 3.0 Česko .
Vytvořeno na základě tohoto díla: poznamkypodcarou2011.blogspot.com