sobota 6. února 2010

5. neděle v mezidobí (C)

Dnes jsem přijel z návštevy u manželky a dětí, které jsou na ozdravném pobytu v Lázních Kynžvart. Zámek Kynžvart je samozřejmě v zimě zavřený, alespoň jsme se tedy s Vojtíškem hlubokými sněhovými závějemi prodrali na zříceninu hradu Kynžvart. Jedná se o nejvýše položený hrad v Česku (824 m n.m.). Doložen je již v r. 1214 (asi jedenáct let před narozením Sv. Tomáše Akvinského v daleké Itálii).

(Foto je převzaté, po klinutí se ukáže originál)

-----------

Z rozhovoru s Mary Douglas (viz včera) stojí za poslech jen prvních pár minut, kde vzpomíná na své dětství a kde odpovídá na otázky o vztahu své vědecké práce a svého katolického vyznání.

-----------
Čtení na tuto něděli mají společné téma - lidský hřích a zároveň poslání ke službě.

Iz 6, 1-8
... Tu jsem zvolal: "Běda mně, je se mnou konec! Vždyť jsem člověk nečistých rtů, mezi lidem nečistých rtů bydlím, a Krále, Hospodina zástupů, jsem viděl svýma očima!"
Tu ke mně přiletěl jeden ze serafů, v ruce měl rozžhavený kámen, který vzal kleštěmi z oltáře. Tím se dotkl mých úst a řekl: "Hle, dotklo se to tvých úst, zmizela tvá nepravost, bude smyt tvůj hřích!" Pak jsem slyšel hlas Páně, jak praví: "Koho mám poslat, kdo nám půjde?" Řekl jsem: "Zde jsem, mne pošli!"

1 Kor 15,1-11
Lk 5,1-11
Když to Šimon Petr viděl, padl Ježíšovi k nohám a řekl: "Pane, odejdi ode mě: jsem člověk hříšný!" Zmocnil se ho totiž úžas – a také všech jeho společníků – nad tím lovem ryb, které chytili ... Ježíš řekl Šimonovi: "Neboj se! Od nynějška budeš lovit lidi."

Žádné komentáře:

Okomentovat

 
Licence Creative Commons
Poznámky pod čarou, jejímž autorem je Daniel D. Novotný, podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora-Nevyužívejte dílo komerčně-Zachovejte licenci 3.0 Česko .
Vytvořeno na základě tohoto díla: poznamkypodcarou2011.blogspot.com