pondělí 8. února 2010

Pygmejové a sekularizace

Pygmejové jsou lidé na různých kontinentech, kteří se v průmeru nedorůstají větší výšky než 150 cm. V užším smyslu slova se tímto termínem označují afriční Pygmejové. Termín je odvozen řečtiny, kde znamenal délku mezi chodidlem a loktem. Mezi Pygmeji je několik etnolingvistických skupin (Aka, Mmbuti, atd.)

Mary Dougles se v knize Natural symbols: Explorations in Cosmology (1970/1996; kap. 1 Away from Ritual, obzvl. s. 14 a dále) odvolává na terénní výzkumy Colina Turnbulla, který popsal náboženskou vlažnost Pygmejů a "privátní" pojetí jejich náboženství. Pygmejové de tím výrazně liší od religiozity většinových Bantu. Podle Douglesové se jedná o důsledek "otevřené společnosti" Pygmejů, kteří se volně stěhují a přechází ze skupiny do skupiny.

Video zaměřené především na sociální problémy současných Pygmejů:A zde je video zachycující některé rituály etnika Aka, které snad lze interpretovat nábožensky. Otázka je, jak vážně své rituály berou? Berou je vážně anebo jako folklór typu české pomlázky? Z videa není patrné.

Tvrzení, že společenské uspořádání má na formu (soukromá vs. společenská), intenzitu, a obsah náboženských projevů větší dopad než "modernizace" a "pokrok vědy", je poměrně přesvědčivé. (Další příklady sekularizace lze naléz v Číně v období Válčících států či v období vzniku filosofie během kolonizace Středomoří).

Žádné komentáře:

Okomentovat

 
Licence Creative Commons
Poznámky pod čarou, jejímž autorem je Daniel D. Novotný, podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora-Nevyužívejte dílo komerčně-Zachovejte licenci 3.0 Česko .
Vytvořeno na základě tohoto díla: poznamkypodcarou2011.blogspot.com