pondělí 1. února 2010

Dao De Jing 3

O víkendu jsme ve Sv. Janu p. Skalou pokračovali v Interpretačním kursu Dao De Jingu 2 (viz 9.1.2010). Zopakovali jsme si k. 3 a načali k. 10. V sobotu měl přednášku Dr. David Uher "Přírodní determinativy v Shuowen". Shuowen Jiezi (說文解字; Výklad jednoduchých a rozbor složených znaků) je základní gramatologická příručka čínštiny, napsaná kolem r. 100 a předaná u dvora (tj. "vydaná") r. 121 n.l. Jedná se o geniální dílo, které je překonáno až v posledních desetiletích (povšimněme si už jen důmyslného jména, které řadí za sebou všechny čtyři čínské tóny).

Třetí kapitola Dao De Jingu (第三章: 安民):

不尚賢 使民不爭
不貴難得之貨 使民不為盜
不見可欲 使民心不亂

是以
聖人之治
虛其心 實其腹
弱其志 強其骨

常使民無知無欲
使夫智者不敢為也

為無為
則無不治

Překlad Oldřicha Krále (1971):

Nepovyšujte moudré a lidé se nebudou svářit
nepřeceňujte nedostupné zboží a lidé se nedají na lup
nehlížejte se příliš po věcech žádoucích a nezanesete do lidských srdcí nepokoj.

Spravování Světcovo vypadá tak:
vyprázdní srdce lidí
a naplní jim břich
oslabí jejich vůli
posílí skelet -

a lid bude navěky bez poznání a bez žádosti
takže i vědoucí se neopováží cokoli učinit!
Světec nebude dělat nic
a přece všechno jím bude řízeno!

"Můj" (tj. v podstatě Fellnerův) překlad z 26. 10. 2008:

Neoslavuj úředníky a lidé nebudou soupeřit,
Nepropaguj obtížně získatelné zboží, a lidé nebudou krást,
Nevystavuj na odiv to, co může vzbudit chtíč, a lidé nebudou mít neřád v srdci.

A proto,
mudrc vládne tak, že
Vyprazdňuje mysl lidu a posiluje jeho nitro,
Oslabuje jeho ambice a zpevňuje jeho charakter,

Lid tedy neví a nežádostní
a tím ani ti, kteří "v tom umí chodit", se neodváží jednat.
[Mudrc] vládne a jedná, aniž by co činil,
Nic tak nezůstane mimo [jeho] správu.

Překlad podle nálezů v Mawangdui B (z 21. 03.2009, a 30.1.2010):

MWD se podstatně liší na konci - markantní je absence slavného taoistického 為無為 ("jednání nejednáním"):
恆使民无知无欲也
使夫知不敢弗為而已

則无不治矣

Neoslavuj úředníky a lidé nebudou soupeřit,
Nepropaguj obtížně získatelné zboží, a lidé nebudou krást,
Nevystavuj na odiv to, co může vzbudit chtíč, a lidé nebudou mít neřád v srdci.

A proto,
mudrcova terapie [spočívá v tom, že]
vyprázdňuje svou mysl a naplňuje své nitro,
Oslabuje své ambice a zpevňuje svůj charakter,

Mít toto trvale v srdci způsobí, že jako lidé nebudeme o [těchto věcech] vědět a tak ani prahnout,
a tím i ten, který "ví co a jak", se neodváží jednat, a přestane.
A pak nikdo nezůstane neřízen.


Žádné komentáře:

Okomentovat

 
Licence Creative Commons
Poznámky pod čarou, jejímž autorem je Daniel D. Novotný, podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora-Nevyužívejte dílo komerčně-Zachovejte licenci 3.0 Česko .
Vytvořeno na základě tohoto díla: poznamkypodcarou2011.blogspot.com