sobota 13. února 2010

6. neděle v mezidobí (C)

Jer 17,5n-8 ... Prokletý člověk, který spoléhá na člověka ... Požehnaný člověk, který doufá v Hospodina ...

Ž 1 Blaze tomu, kdo ... má zalíbení v Hospodinově zákoně a o jeho zákoně přemítá dnem i nocí ... daří se mu vše, co koná ...

1 Kor 15,12n ...jak potom mohou říkat někteří z vás, že vzkříšení mrtvých není?

Lk 6,17n ... Blahoslavení

Žádné komentáře:

Okomentovat

 
Licence Creative Commons
Poznámky pod čarou, jejímž autorem je Daniel D. Novotný, podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora-Nevyužívejte dílo komerčně-Zachovejte licenci 3.0 Česko .
Vytvořeno na základě tohoto díla: poznamkypodcarou2011.blogspot.com