sobota 20. března 2010

5. neděle postní (C) - Pochod pro život

Iz 43,16-21: „... Nevzpomínejte na věci minulé, nedbejte na to, co se dávno stalo! Hle, já dělám věci nové, teď již vzcházejí, což to neznáte? Cestu vytvořím na poušti a řeky na neschůdných místech. Divoká zvěř mě oslaví, šakalové a pštrosi, že jsem dal vodu na poušti, řeky na neschůdných místech ...“

Ž126

Flp 3,8-14: Ale o jedno mi jde: nedbám na to, co je za mnou, ale ženu se k tomu, co je přede mnou.

Jan 8,1-11 ... Ježíš se však sehnul a psal prstem na zem. Když na něj nepřestávali dotírat otázkami, vzpřímil se a řekl jim ...

______________

Mám radost, že mám letos poprvé příležitost (a čas) zúčastnit se Pochodu pro život. V ČR se v r. 2008 (podle ČSÚ) narodilo 119 842 dětí a zároveň bylo chirurgicky zavražděno v 25 760 dětí (HPŽ). Viz také Vývoj potratovosti na stránkách ČSÚ.

Pozvánka z loňska:Právní ochraně nenarozených dětí se v ČR věnují především katolíci, třebaže, si myslím, že s těmito postoji sympatizuje i mnoho protestantů. Jak je to s židy, budhisty, taoisty, atd. nevím, ale z jejich víry by měly vyplynout podobné postoje. A koneckonců i racionálně a pragmaticky uvažující agnostik a ateista by se měl mít na pozoru před lehkovážným obětováním nějaké kategorie lidí vraždění, protože jak si může být jist, že časem nespadne do oné kategorie? A navíc každý z nás měl velké štěstí, že jakožto nenarozené dítě unikl smrti - osobně jsem ročník 1975, kdy se narodilo 192 869 a usmrceno bylo 55 511 dětí. Statisticky vzato tedy byla moje šance na život 3,5 ku jedné.

Můj kamarád David Petrla má hezké shrnutí loňského pochodu (na kterém jsem nebyl).

Žádné komentáře:

Okomentovat

 
Licence Creative Commons
Poznámky pod čarou, jejímž autorem je Daniel D. Novotný, podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora-Nevyužívejte dílo komerčně-Zachovejte licenci 3.0 Česko .
Vytvořeno na základě tohoto díla: poznamkypodcarou2011.blogspot.com