úterý 23. března 2010

Elementární fyzika 1

MIT přednáška Waltra Lewina o fyzice (za odkaz vděčím Petrovi D.):


  • měření má smysl pouze bere-li v úvahu možnou odchylku
  • analýza dimenzí (např. čas padajícího jablka odpovídá - na první pohled - výšce pádu, hmotnosti jablka a zrychlení v gravitačním poli Země; ukáže se ale, že čas nakonec odpovídá odmocnině poměru výšky pádu a zrychlení: nezávisí na hmotnosti jablka!)
  • měřítkový argument (průměr např. kosti na níž spočívá váha živočicha je roven odmocnině z třetí mocniny jeho velikosti; např. 10 krát větší živočich potřebuje podle tohoto argumentu více než 31 krát tlustší kost)

Mocniny desítky - slavný dokumentární film z roku 1968 (v angličtině), který nám davá nahlédnout do "výšek a hloubek" našeho světaZákladní dimenze světa: délka (v metrech), trvání (v sekundách), váha (v kilogramech).

Žádné komentáře:

Okomentovat

 
Licence Creative Commons
Poznámky pod čarou, jejímž autorem je Daniel D. Novotný, podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora-Nevyužívejte dílo komerčně-Zachovejte licenci 3.0 Česko .
Vytvořeno na základě tohoto díla: poznamkypodcarou2011.blogspot.com