středa 10. března 2010

Moudrost "starých" Římanů

Jakožto (nedostudovaného) latiníka mě potěšilo "Slovo rektora", odstupujícího prof. Jana Hrona, v lednovém zpravodaji ČZU, které je strukturované podle latinských přísloví:

  • Nihil dictum, quod non dictum prius. (Neexistuje výrok, který by nebyl býval již vysloven.)
  • Ad omne bonum opus parati. (Připraveni ke každému dobrému dílu.)
  • Scientia est potentia. (Vědění je moc.)
  • Qui proficit in literis et deficit in moribus plus deficit quam proficit. (Ti, kdo prospívají ve vědách a neprospívají v mravech, spíše neprospívají, než prospívají.)
  • Non scholae, sed vitae discimus. (Ne pro školu, ale pro život se učíme.)
  • Noli iurare in verba magistri. (Nepřísahej na slova učitelova.)
  • Non datur ad Musas currere lata via. (K Můzám nelze běžet po široké cestě.)
  • Felix, qui potuit rerum cognoscere causas. (Šťasten ten, kdo mohl poznat příčiny věcí.)
  • Nil volenti difficile est. (Nic těžkého pro toho, kdo má pevnou vůli.)

Žádné komentáře:

Okomentovat

 
Licence Creative Commons
Poznámky pod čarou, jejímž autorem je Daniel D. Novotný, podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora-Nevyužívejte dílo komerčně-Zachovejte licenci 3.0 Česko .
Vytvořeno na základě tohoto díla: poznamkypodcarou2011.blogspot.com