čtvrtek 11. března 2010

Kvalitativní a kvantitativní výzkumné metody


adaptováno z (Hendel 2005: 57)

Kvantitativní výzkum

Kvalitativní výzkum

intencionalita

často nebrána v úvahu

východisko výzkumu

perspektiva

„třetí osoby“ – objektivizující „oni“

„první osoby“– empatie do subjektu

vztah výzkumníka k subjektu

s odstupem

těsný

situace výzkumníka

vně situace

uvnitř situace

teorie a výzkumu

teorie je verifik. či falzifikována

teorie často vzniká v průběhu

výzkumná situace

silně strukturovaná a kontrolovaná

slabě strukturovaná a kontrolována

platnost výsledků

nalezen jeden přesný aspekt, často bez porozumnění

kontextuální porozumnění

data

„tvrdá“, chudá

„měkká“, bohatá

měřítko

makro

mikro

Žádné komentáře:

Okomentovat

 
Licence Creative Commons
Poznámky pod čarou, jejímž autorem je Daniel D. Novotný, podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora-Nevyužívejte dílo komerčně-Zachovejte licenci 3.0 Česko .
Vytvořeno na základě tohoto díla: poznamkypodcarou2011.blogspot.com