čtvrtek 12. listopadu 2009

Člověk a jeho hodnoty 1

Byl jsem požádán o krátké zamyšlení o hodnotách (pro pedagogický sborník). Nuže, zde jsou mé diletantské úvahy (založené na myšlenkách Germaina Griseze EN):

Každý člověk, ať už slušný občan či zločinec, politik či poustevník, žije pro nějaké hodnoty. S tímto tvrzením nelze nesouhlasit. Spornější je tvrzení, že hodnoty jsou něčím objektivním, něčím, co lze objevovat. Ano, každý si sice volí hodnoty jaké chce, ale ne každý si volí dobře, ne každý objevil dobré hodnoty.

Objektivita hodnot se někdy odmítá z obavy, že vede k netoleranci. Je tomu právě naopak: je-li jednou z objektivních hodnot tolerance, je to právě tato hodnota, jejíž objektivita podpírá možnost tolerantní společnosti. Je-li naopak každá hodnota subjektivní, závislá na libovůli či společenské konvenci, základ tolerantní společnosti je ohrožen.


Naše úvahy o objektivních honotách nás povedou od pojmu svobodného jednání (A), přes pojem životního naplnění (B), až k identifikaci základních lidských dober (C). Vycházet budeme z práce současného amerického filosofa Germaina Griseze. Základní lidská dobra poskytují sice jen velmi abstraktní a obecnou orientaci pro konkrétní životní situace, ale pro plavce v moři života mohou posloužit jako bezpečný maják pro další dobro-družství. Řečeno více prozaicky: teprve máme-li jasné obecné hodnoty (základní lidská dobra), můžeme nalézt i spolehlivé hodnoty partikulární, např. v oblasti etiky životního prostředí.

Žádné komentáře:

Okomentovat

 
Licence Creative Commons
Poznámky pod čarou, jejímž autorem je Daniel D. Novotný, podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora-Nevyužívejte dílo komerčně-Zachovejte licenci 3.0 Česko .
Vytvořeno na základě tohoto díla: poznamkypodcarou2011.blogspot.com