úterý 3. listopadu 2009

Filosofická antropologie 6: Vitalismus vs. Mechanicismus

Vitalisté tvrdí, že živá tělesa neboli organismy jsou “základními jednotkami”. Mají vnitřní jednotu a nelze je plně redukovat na jejich složky jako jsou atomy a molekuly. Nejedná se tedy o žádné složité “molekulární stroje.”

Mechanicisté tvrdí, že živá tělesa neboli organismy jsou agregáty malých, primárních částí obdařených různými silami. Tyto části jsou primární, agregát z nich složený je plně vysvětlitelný z těchto částí. Člověk, zvířat, a veškeré další živé organismy jsou složité “molekulární stroje.”

Námitky proti vitalismu:
  • redukce života na quasi-mechanické biochemické procesy nesmírně úspěšná (objev biochemické struktury DNA)
Odpověď vitalistů:
  • živé organismy se skládají částí jako jsou atomy v potenciálním smyslu;
  • organismy jsou tak ontologicky neredukovatelnými jednotami, které biochemická redukce pouze nedokonale modeluje.
„Politická“ poznámka: Vitalismus zahrnuje celou řadu verzí od různých pověr až po myšlenkově precizní aristotelskou metafyziku. Tyto verze nelze házet do jednoho pytle. Mechanicismus je ovšem filosofickým dogmatem většiny současných biologů a to až do té míry, že např. Francis Crick říká „dualisté a vitalisté jsou cvoci“. Ernst Mayr je sice ve svých formulacích opatrnější, nicméně taktéž považuje vitalismus za omyl. Výjimečně upřímný byl ovšem při své pražské přednášce Stuart A. Kaufmann (EN), protože v diskusi uznal, že v jakémsi smyslu slova by jej bylo lze nazvat vitalistou (viz doslov v překladu jeho knihy Čtvrtý zákon).

Žádné komentáře:

Okomentovat

 
Licence Creative Commons
Poznámky pod čarou, jejímž autorem je Daniel D. Novotný, podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora-Nevyužívejte dílo komerčně-Zachovejte licenci 3.0 Česko .
Vytvořeno na základě tohoto díla: poznamkypodcarou2011.blogspot.com