středa 11. listopadu 2009

Tři pohledy na evoluci

Zajímavá kniha k tématu křesťanství a evoluce vyšla v r. 1999 pod názvem Three Views on Evolution. Editoval ji významný americký filosof J. P. Moreland (EN) spolu s Johnem M. Reynoldsem (EN). Kniha je k disposici i v češtině:


Ukázka z knihy:

Biblické učení o stvoření hraje tak zásadní roli v celém biblickém zjevení, že je neštěstím, když se slovo "stvoření" používá pouze v úzkém slova smyslu a restriktivně, aby referovalo - nikoli o faktu stvoření - ale o možném mechanismu tvůrčí činnosti ... Když se předpokládá, že stvoření a evoluce se musí nutně vzájemně vylučovat, nebo že slovo "stvoření" se používá, jako by původně bylo vědeckým mechanismem pro vznik vesmíru, dochází k naprostému zmatení všech kategorií. ... Ať už úmyslně nebo neúmyslně z toho vyplývá, že pokud by měla být evoluce správným mechanismem pro růst a vývoj živých forem, měli bychom stvoření jako takové odmítnout. Jestliže před člověka postavíme takovouto volbu, jasně nahráváme přímo do rukou těch filozofů, kteří argumentují, že jejich chápání evoluce sprovodilo ze světa teologický význam stvoření (s. 284–288)

Nejsem zastánce tzv. teorie mladé země, nicméně kniha je vzácná tím, že zastáncům této teorie poskytuje adekvátní prostor (dále se věnuje teorii staré země a teistickému evolucionismu). Bereme-li vážně hypotézy jako je Dawkinsova teorie sobeckého genu, proč nebrat vážně hypotézu mladé země?

Žádné komentáře:

Okomentovat

 
Licence Creative Commons
Poznámky pod čarou, jejímž autorem je Daniel D. Novotný, podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora-Nevyužívejte dílo komerčně-Zachovejte licenci 3.0 Česko .
Vytvořeno na základě tohoto díla: poznamkypodcarou2011.blogspot.com