čtvrtek 5. listopadu 2009

Filosofická antropologie 6: Co je to život?

Biologové uvádějí mezi živými a neživými věcmi následující rozdíly:
  1. Metabolismus látkový a energetický: organismus přijímá látky a formy energie mimo sebe (strava, světlo, vzduch, tekutiny, atd.) a vylučuje jiné látky jako zplodiny.
  2. Růs: organismus od svého početí zvyšuje svůj objem.
  3. Rozmnožování: organismus vytváří jedince stejného druhu.
  4. Diferenciace: organismus od svého početí zvyšuje svou komplexitu tvarovou a biochemickou.
  5. Reaktivita: organismus má schopnost zpracovávat podněty zvenčí.
  6. Finalita (pouze u některých biologů):organismus je zaměřen k cíli (vznik, zrání, odumírání) a lze u něho rozlišit zdraví a nemoc (tj. dobrou či špatnou funkci výživy, dýchání, atd.)
Někdy se uvádí, že organismy mají i:
  • hranici mezi vnějškem a vnitřkem (oddělenost od vnějšího prostředí);
  • schopnost sjednocovat heterogenní biochemické látky do specifických anatomických struktur (buňky, orgány).
Tyto vlastnosti ale vyplývají již z essence tělesnosti, nejsou specifickými pro živá tělesa (třebaže, samozřejmě, živá tělesa dávají této organizovanosti vyšší stupeň).

Žádné komentáře:

Okomentovat

 
Licence Creative Commons
Poznámky pod čarou, jejímž autorem je Daniel D. Novotný, podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora-Nevyužívejte dílo komerčně-Zachovejte licenci 3.0 Česko .
Vytvořeno na základě tohoto díla: poznamkypodcarou2011.blogspot.com