úterý 24. listopadu 2009

Filosofická antropologie 8: Člověk smyslově snaživý

Podle Tomistů (a jiných scholastiků) je smyslová snaživost dvojí:
  1. dychtivost (appetitus concupiscibilis), jejímž předmětem je dobro poznané jako smyslově příjemné;
  2. vznětlivost (appetitus irascibilis), jejímž předmem je dobro poznané jako užitečné a nesnadné.
Ke smyslové snaživosti náleží:
- směřování k nepřítomnému dobru: touha
- prchání před nepřítomným zlem: strach
- spočinutí v přítomném dobru: radost
- odmítání přítomného zla: smutek

Žádné komentáře:

Okomentovat

 
Licence Creative Commons
Poznámky pod čarou, jejímž autorem je Daniel D. Novotný, podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora-Nevyužívejte dílo komerčně-Zachovejte licenci 3.0 Česko .
Vytvořeno na základě tohoto díla: poznamkypodcarou2011.blogspot.com