čtvrtek 17. prosince 2009

APA Eastern 2009 - 1

Blíží se 106. výročním zasedání východní divize Americké filosofické asociace (American Philosophical Association). Zasedání proběhne v New Yorku od neděle 27.12. do středy 30.12.2009. Vzhledem k tomu, že mám tu čest zúčastnit se tohoto velkého setkání (asi 600 účastníků), rád bych ještě setrval u tématu americké filosofie.

Podle Proceedings (PDF) se poradní výbor pro zasedání člení podle následujících specializací:

Dějiny filosofie:
 • Starověk
 • Středověk a renezance
 • Novověk
 • Devatenácté století
 • Dvacáté století
Tradiční dělení:
 • Metafyzika
 • Epistemologie
 • Etika
 • Estetika
 • Logika
Speciální pole:
 • Filosofie jazyka
 • Filosofie práva
 • Filosofie vědy
 • Filosofie mysli
 • Sociální a politická filosofie
 • Filosofie matematiky
 • Filosofie a literatura
 • Filosofie náboženství
 • Ne-západní filosofie
 • Aplikovaná etika
 • Feminismus
 • Africana
 • Americká filosofie
 • Filosofie výchovy
 • Fenomenologie, Existencialismus a Hermeneutika
 • Postmoderna, filosofie kultury a kritická teorie
Vesměs jsou tyto specializace dány náhodně a dost nevhodně. Kam např. patří studium scholastiky 17. století? Nebo kam patří filosofická antropologie (vč. témat z filosofie biologie)?

Žádné komentáře:

Okomentovat

 
Licence Creative Commons
Poznámky pod čarou, jejímž autorem je Daniel D. Novotný, podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora-Nevyužívejte dílo komerčně-Zachovejte licenci 3.0 Česko .
Vytvořeno na základě tohoto díla: poznamkypodcarou2011.blogspot.com