úterý 29. prosince 2009

APA - úterý

1. úterý 29. prosince 2009, 9.00-11.00
Autor a kritikové: Jorge Gracia a jeho kniha Images of Thought: Philosophical Interpretations of Carlos Estévez’s Art
  • zdánlivě dost "provinční" téma, ve skutečnosti opět velmi kvalitní diskuse, týkající se např. definice umění, filosofie v umění vs. filosofické interpretace umění, atd.

pak jsem přešel na Topics in Ethics (jak mi doporučil Vlasta):
Howard Nye (University of Michigan) “Doktrína dvojího efektu jakožto objektivního principu"

- Myslel jsem, že Nye může s tímto důležitým principem pomoci, ale nejsem si jist, jeho formulace jsou nějak zjednodušené oproti tradičním formulacím:
  • Formulace 1: Morální důvody proti ublížení (bringing about harm) jakožto prostředku k cíli jsou silnější než proti ublížení jakožto vedlejšímu produktu způsobení dobra.
  • Formulace 2: Morální důvody proti úmyslu ublížit (intending to bring about harm) jakožto prostředku k cíli jsou silnější než proti ublížení jakožto vedlejšímu produktu způsobení dobra.
  • Formulace 3: Morální důvody proti způsobení dobra jakožto výsledku ublížení jsou silnější než proti ublížení jakožto vedlejšímu produktu způsobení dobra.
Nye hájí 3 formulaci (princip se týká objektivní kauzální struktury).

2. úterý, 11.15-13.15
International Society for Chinese Philosophy: Autor a kritikové: Bryan Van Nordenova kniha Menzi with Selected Commentaries (Stephen Angle, Susan Blake, Jiyuan Yu, Bryan Van Norden)

3. úterý, odpoledne, 13.30-16.30
Filosofie mysli v historické perspektivě (Daniel D. Novotny, Daniel Schmál, Gábor Boros)
- tuto sekci jsem si nemohl nechat ujít

4. úterý, 16.45-17.45
Presidentská přednáška: Edward Casey (Nalézt svůj vlastní filosofický hlas)

5. úterý, 19.00-22.00
Society for Medieval and Renaissance Philosophy: Dimensions of Knowing and Immortality
  • Jean-Luc Solère: “Intentionality and the Activity of the Cognitive Subject in Medieval Theories of Cognition”
  • Paul Blum (Loyola College–Maryland) “The Epistemology of Immortality: Ficino, Pomponazzi, Searle”

22.00-00.00 recepce

Žádné komentáře:

Okomentovat

 
Licence Creative Commons
Poznámky pod čarou, jejímž autorem je Daniel D. Novotný, podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora-Nevyužívejte dílo komerčně-Zachovejte licenci 3.0 Česko .
Vytvořeno na základě tohoto díla: poznamkypodcarou2011.blogspot.com