sobota 28. srpna 2010

21. neděle v mezidobí (C)


Sir 3,19-21.30-31: Synu, dělej své práce v skromnosti, a budeš milován bohumilými lidmi. Čím jsi větší, tím víc se pokořuj, a před Pánem nalezneš milost. Neboť veliká je moc Pána, je slaven pokornými lidmi. Pro ránu domýšlivce není uzdravení, neboť se v něm uchytilo ošklivé býlí. Rozumné srdce chápe poučné výroky, moudrý člověk touží po pozorných posluchačích.

Ž 68
 

Žid 12,18-19.22-24a: Nepřistoupili jste k hmotné hoře, z které šlehal oheň a která byla zahalena mračnou temnotou a bouří, a přitom za zvuku trouby byly prohlášeny předpisy. Když to všechno Izraelité slyšeli, zdráhali se poslouchat a prosili, aby Bůh už k nim nemluvil.
 

Lk 14,1.7-14: Když Ježíš přišel v sobotu do domu jednoho z předních farizeů, aby tam pojedl ... On si všiml, jak si hosté vybírají přední místa. Řekl jim tedy toto poučení ... 

(Na Ježíšovi mě v  této pasáži fascinujíce jeho (a) nekonvenčnost - stýká se nejen s různými hříšníky, ale i s "ultrapravicovými" farizeji; (b) situační výuka.)


Mše sv. v kostele Sv. Jana Křitele v Jindřichově Hradci

Žádné komentáře:

Okomentovat

 
Licence Creative Commons
Poznámky pod čarou, jejímž autorem je Daniel D. Novotný, podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora-Nevyužívejte dílo komerčně-Zachovejte licenci 3.0 Česko .
Vytvořeno na základě tohoto díla: poznamkypodcarou2011.blogspot.com