středa 18. srpna 2010

Osobní identita

Největší pozornost samozřejmě přitahuje otázka identity nás samých, tj. - jak říkají policisté, právníci, filosofové a poťouchlíci - identita osob. Pod hlavičkami "identita osob" či "osobní identita" se ovšem, jak upozorňuje Eric Olson, skrývá řada různých problémů (viz SEP):
  • Kdo jsem? (sebepojetí, jedinečné vlastnosti, atd. - to, o co se většinou zajímají sociální vědy)
  • Co je to být osobou?
  • Jak mohu trvat skrze změny v čase? (diachronní identita)
  • Jakým způsobem znovu-identifikuji nějakou osobu? 
  • Kolik osob se v daném okamžiku vyskytuje? (synchronní identia - souvisí s otázkou zda každý lidský organizmus je osobou či zda je jen jedna osoba v daném organizmu)
  • Co jsme? (ontologická kategorizace: čistě materiální bytosti, imateriální, jaké máme hranice, atd.)
  • Co bych mohl být? (možnosti změn, vč. svobody vůle)
  • Na čem záleží v otázce osobní identity? (výměna mozku, teletransporty, atd.)
Podle Olsona tyto otázky jsou vzájemně provázané, ovšem je důležité neplést si je dohromady.

Žádné komentáře:

Okomentovat

 
Licence Creative Commons
Poznámky pod čarou, jejímž autorem je Daniel D. Novotný, podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora-Nevyužívejte dílo komerčně-Zachovejte licenci 3.0 Česko .
Vytvořeno na základě tohoto díla: poznamkypodcarou2011.blogspot.com