pátek 20. srpna 2010

Metafyzické disputace: Disputace 11 (O zlu)

Disputace 11: O zlu
Sekce 1: Zda je zlo něco ve věcech a kolikeré je
Sekce 2: Kolikeré je zlo
Sekce 3: Kde a odkud je zlo neboli jaké má příčiny
Sekce 4: Proč se zlo nepočítá mezi attributy jsoucna

Disputatio 11: De malo
Sectio 1: Utrum malum sit aliquid in rebus et quotuplex sit
Sectio 2: Quotuplex sit malum
Sectio 3: Ubi et unde sit malum seu quas causas habeat
Sectio 4: Cur malum inter attributa entis non numeretur

Žádné komentáře:

Okomentovat

 
Licence Creative Commons
Poznámky pod čarou, jejímž autorem je Daniel D. Novotný, podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora-Nevyužívejte dílo komerčně-Zachovejte licenci 3.0 Česko .
Vytvořeno na základě tohoto díla: poznamkypodcarou2011.blogspot.com