čtvrtek 19. srpna 2010

Metafyzické disputace: Disputace 10 (O dobru neboli transcendentální dobrotě)

pokračování (29.6.2010)

Disputace 10: O dobru neboli transcendentální dobrotě
Sekce 1: Co je dobro neboli dobrota
Sekce 2: Kolikeré je dobro
Sekce 3: Co je dobro, které je konvertibilní se jsoucnem jakožto jeho attribut (passio)

Disputatio 10: De bono seu bonitate transcendentali
Sectio 1: Quid bonum seu bonitas sit
Sectio 2: Quotuplex sit bonum
Sectio 3: Quodnam bonum sit quod cum ente convertitur tamquam passio eius

Žádné komentáře:

Okomentovat

 
Licence Creative Commons
Poznámky pod čarou, jejímž autorem je Daniel D. Novotný, podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora-Nevyužívejte dílo komerčně-Zachovejte licenci 3.0 Česko .
Vytvořeno na základě tohoto díla: poznamkypodcarou2011.blogspot.com